Live Support

Regulamin sklepu internetowego Dyson.pl


Niniejszy regulamin wraz z dokumentami do których się odwołuje, zawiera informacje o Dyson Sp. z o.o. (Dyson) i warunkach sprzedaży (Regulamin), na podstawie których Dyson sprzedaje produkty (Produkty) oferowane na swojej witrynie internetowej (Strona Internetowa).

Niniejszy Regulamin  obowiązuje w przypadku każdej umowy z Dyson dotyczącej sprzedaży Produktów (Umowa). Prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu i upewnienie się przed  złożeniem Zamówienia na Produkty oferowane na naszej Stronie Internetowej, że jest on dla Państwa zrozumiały. Należy pamiętać, że zamawiając dowolny Produkt na Stronie Internetowej , zgadzają się Państwo na przestrzeganie niniejszego Regulaminu  oraz dokumentów, do których się on odwołuje.

Do złożenia zamówienia (Zamówienie) wymagana jest akceptacja Regulaminu. W przypadku odmowy akceptacji Regulaminu, nie będą mieli Państwo możliwości zamówienia Produktów na naszej Stronie Internetowej. Zalecamy wydrukowanie Regulaminu lub zapisanie go na Państwa komputerze, gdyż może być on dla Państwa przydatny w przyszłości.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych pomiędzy Dyson a klientami indywidualnymi (Klienci Indywidualni) oraz klientami biznesowymi (Klienci Biznesowi), zwanymi łącznie Klientami.

 

1. O nas

1.1. Sklep internetowy dostępny na Stronie Internetowej http://www.dyson.pl należy do spółki Dyson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604275, NIP: 5252649346, REGON: 363821610.

1.2. Aby skontaktować się z Dyson, należy przejść na stronę Kontakt.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu jest Dyson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604275, NIP:5252649346, REGON: 363821610.

1.4. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi: Sprzedaż Produktów, korzystanie z Konta Klienta oraz Newsletter.

 

2. Nasze Produkty

2.1. Zdjęcia Produktów na naszej Stronie Internetowej mają charakter wyłącznie poglądowy. Dyson dołożył wszelkich starań w celu jak najdokładniejszego odzwierciedlenia rzeczywistych kolorów oferowanych Produktów, jednak nie może zagwarantować, że nie będą się one nieznacznie różnić od kolorów wyświetlanych na ekranie Państwa komputera.

2.2. Dyson dołożył wszelkich starań aby podane na Stronie Internetowej wymiary, waga i pojemność Produktów odzwierciedlały ich rzeczywiste parametry, jednak dopuszcza możliwość wystąpienia nieznacznej różnicy w granicach 2%.

2.3. Opakowanie Produktów może różnić się od przedstawionego na zdjęciach na Stronie Internetowej.

2.4. Możliwość zamówienia Produktów oferowanych na Stronie Internetowej uzależniona jest od ich dostępności. Jeżeli zdarzy sie, że dany Produkt nie będzie dostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o braku możliwości złożenia Zamówienia.

2.5. Informacje i cenniki zamieszczone na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

 

3. Korzystanie ze Strony Internetowej

3.1. Korzystanie ze Strony Internetowej podlega naszym Warunkom Korzystania ze Strony Internetowej i Polityce Dopuszczalnego Użytkowania Strony Internetowej.  Prosimy o zapoznanie się z nimi, ponieważ zawierają istotne informacje, które mają zastosowanie do Klientów.

 

4. Wykorzystywanie danych osobowych

4.1. Dane osobowe Klientów wykorzystujemy wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Prosimy o zapoznanie się z nią, ponieważ zawiera ona istotne informacje, które mają zastosowanie do Klientów.

 

5. Zasady dotyczące Klientów Indywidualnych

Niniejsze zasady określone w punkcie 5 mają zastosowanie wyłącznie do Klientów Indywidualnych (konsumentów).

5.1. Klient Indywidualny może dokonać zakupu Produktów na Stronie Internetowej jeżeli ma ukończone 18 lat.

5.2. Klientom Indywidualnym przysługuje ochrona prawna w przypadku zakupu Produktów, które są uszkodzone lub niezgodne z ich opisem.

 

6. Zawarcie Umowy pomiędzy Dyson a Klientem

6.1. Nasza procedura dotycząca Zamówień umożliwia dokonanie weryfikacji oraz poprawienie wszelkich błędów przed ich złożeniem.

6.2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma od nas wiadomość e-mail potwierdzającą jego otrzymanie. Zaznaczamy jednak, że otrzymanie Zamówenia nie oznacza jego akceptacji, która odbywa się na warunkach opisanych w punkcie 6.3 poniżej.

6.3. Akceptacja Zamówienia następuje na podstawie  wysłanej do Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej, że Produkty zostały wysłane (Potwierdzenie Wysyłki). Na tej samej podstawie zostanie zawarta z Klientem Umowa sprzedaży.

6.4. W przypadku braku możliwości dostarczenia Klientowi Produktu, wynikającej np. z jego braku w  magazynie lub wycofania z oferty, lub z powodu wskazania nieprawidłowej ceny na Stronie Internetowej, o której mowa w punkcie 10.5 poniżej, Klient zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem wiadomości e‑mail i Zamówienie nie będzie realizowane. W przypadku dokonania przez Klienta wcześniejszej zapłaty za Produkt, Klient otrzyma całkowity zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zaniechaniu realizacji Zamówienia.

 

7. Prawo Klienta Indywidualnego do Zwrotu  lub Odstąpienia od Umowy

Niniejsze zasady określone w punkcie 7 mają zastosowanie wyłącznie do Klientów Indywidualnych (konsumentów).

7.1. Klient Indywidualny ma prawo do odstąpienia od Umowy w okresie wskazanym w punkcie 7.2 poniżej. Oznacza to, że jeżeli Klient Indywidualny zmieni w tym czasie zdanie lub z jakiegokolwiek innego powodu postanowi odstąpić od Umowy, musi poinformować Dyson o odstąpieniu od Umowy na warunkach określonych w punkcie 7.3 poniżej. W takim przypadku Klient Indywidualny otrzyma zwrot całej ceny Produktu.

7.2. Klient Indywidualny ma prawo do odstąpienia od Umowy od momentu otrzymania Potwierdzenia Wysyłki, tj. zawarcia  Umowy pomiędzy Dyson a Klientem Indywidualnym. W przypadku dostarczenia Produktów do Klienta Indywidualnego, Klient Indywidualny ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktów.

7.3. W celu odstąpienia od Umowy, należy skontaktować się z Dyson wysyłając wiadomość e-mail na adres help@dyson.pl lub pisemnie na adres: Dyson Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. W celu ułatwienia odstąpienia od Umowy Klient Indywidulany może skorzystać ze wzoru formularza dostępnego tutaj. Klient Indywidualny powinien zachować jedną kopię odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy jest ważne z dniem przesłania wiadomości e-mail lub nadania listu w placówce operatora pocztowego.

7.4. Jeżeli Klient Indywidualny skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy, otrzyma pełny zwrot ceny zapłaconej za zamówione Produkty oraz wszelkie należne opłaty za ich dostawę. Zwrot kosztów do Klienta nastąpi w najszybszym możliwym czasie, w każdym przypadku nie później, niż:

        a) w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od Umowy, przy czym Dyson może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta Indywidualnego do Dyson dowodu odesłania Produktu, lub

b) jeżeli nie dostarczono Produktów, w terminie 14 dni od powiadomienia Dyson przez Klienta Indywidualnego o odstąpieniu od Umowy. 

7.5.    Zwrot urządzeń i akcesoriów

Klient zobowiązany jest to zwrotu Produktów w ciągu 14 dni kalendarzowych od przesłania informacji o odstąpieniu od Umowy. Koszt wysyłki zwrotnej pokrywa Dyson. W celu nadania przesyłki należy skontaktować się z firmą kurierską UPS oraz skorzystać z etykiety zwrotnej dołączonej do Zamówienia.

Dyson nie będzie przyjmował zwrotu Produktów, które uległy uszkodzeniu w czasie transportu w wyniku ich niewłaściwego zapakowania lub zostały uszkodzone z powodu braku odpowiedniej dbałości o Produkty. W przypadku otrzymania Produktów w stanie nieuszkodzonym, Dyson zwróci pełną cenę zakupu na kartę płatniczą lub metodą, której pierwotnie użyto do zakupu Produktów.

7.6. Szczegółowe informacje dotyczące prawa do odstąpienia od Umowy oraz  do jego wykonania zawarte są w Potwierdzeniu Wysyłki.

 

8. Wysyłka

8.1. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane w terminie (w określonym przedziale czasowym, jeżeli ma zastosowanie) określonym w Potwierdzeniu Wysyłki, chyba że zaistnieje Zdarzenie Poza Kontrolą Dyson. Jeżeli Dyson nie będzie mógł zachować wskazanej daty realizacji ze względu na wystąpienie takiego zdarzenia, skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia nowej przewidywanej daty dostawy Zamówienia.

8.2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną po dostarczeniu Produktów na adres podany przez Klienta.

8.3. Klient ponosi odpowiedzialność za Produkty  od chwili ich otrzymania.

8.4. Własność Produktów przechodzi na Klienta w chwili otrzymania przez Dyson pełnej płatności za Produkty, łącznie z należnymi kosztami dostawy.

8.5. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Zamówienia, należy skontaktować się z help@dyson.pl.

8.6. Dyson realizuje Zamówienia wyłącznie na adresy dostawy na terenie Polski.

 

9. Koszty Dostawy

9.1. Dostawa zamówionych jednorazowo Produktów o wartości przekraczającej 300 złotych jest bezpłatna.

9.2. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy Produktów, których łączna cena jest niższa lub równa 300 złotych znajdują się  tutaj.

 

10.  Cena

10.1.   Ceny Produktów będą każdorazowo określane na naszej Stronie Internetowej. Dyson dołoży wszelkich starań, aby ceny Produktów były poprawne w momencie ich publikacji. W przypadku stwierdzenia przez Klienta błędu w cenie zamówionych Produktów, należy odnieść się do punkt 10.5 poniżej w celu zapoznania się  z procedurą określającą takie sytuacje.

10.2.   Ceny Produktów mogą ulegać zmianom, aczkolwiek zmiany te nie odnoszą się do Zamówienia Klienta złożonego przed zmianą ceny, co do którego zostało już przesłane Klientowi Potwierdzenie Wysyłki.

10.3.   Cena Produktu zawiera podatek VAT według stawki obowiązującej w Polsce, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

10.4.   Cena Produktu nie zawiera opłat za dostawę. Szczegółowe informacje dotyczące tych opłat znajdują się tutaj.

10.5.  Oferta na naszej Stronie Internetowej zawiera wiele Produktów. Pomimo dołożenia wszelkiej staranności przez Dyson może się zdarzyć, że cena niektórych Produktów podana na Stronie Internetowej może być nieprawidłowa. Jeżeli Dyson odkryje błąd w cenie Produktu, Klient zostanie poinformowany o tym błędzie i będzie miał możliwość kontynuowania zakupu Produktu w odpowiedniej cenie lub odstąpienia od Umowy. Zamówienie nie będzie przetwarzane do chwili otrzymania od Klienta informacji o kontynuowaniu, bądź odstąpieniu od Umowy. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem za pomocą danych kontaktowych podanych podczas procesu Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane o czym  Klient zostanie powiadomiony na piśmie (jeśli będzie to możliwe). Należy pamiętać, że jeśli błąd w podanej cenie jest oczywisty i niewątpliwy oraz cena może być racjonalnie uznana przez Klienta jako cena nieprawidłowa, Dyson nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi Produktów po niewłaściwej (niższej) cenie.

 

11.  Płatność i przedsprzedaż

11.1.   Płatność może być dokonana za pomocą jednej z następujących metod płatności w systemach: Mastercard, Visa, Maestro. Płatności za Produkty i wszystkie inne opłaty są dokonywane z góry.

11.2.   Jeżeli Klient złoży Zamówienie na Produkt w ramach przedsprzedaży, Zamówienie na Produkt, którego nie ma obecnie w magazynie lub z wyprzedzeniem zarezerwuje termin dostawy, Dyson i jego partnerzy płatniczy zautoryzują lub zarezerwują opłatę na karcie płatniczej w dowolnej wysokości do pełnej wartości Produktu w dowolnym czasie pomiędzy złożeniem Zamówienia, a dostawą  Produktu. Jeśli autoryzacja wygasła lub z jakiejkolwiek przyczyny nie powiodła się, Dyson zastrzega sobie prawo do ponownej autoryzacji do pełnej kwoty, przed lub po wysyłce Produktu. W takim przypadku Klient zostanie o tym powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany podczas składania Zamówienia. Jeżeli Dyson nie otrzyma autoryzacji od wystawcy karty płatniczej, skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innej metody płatności. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której cena Produktu wzrośnie po dacie pierwszego Zamówienia, Dyson skontaktuje się z właścicielem karty na 7 dni przed ponowną autoryzacją karty.

 

12.  Odpowiedzialność Dyson w stosunku do Klientów Biznesowych

Niniejsze zasady określone w punkcie 12 mają zastosowanie wyłącznie do Klientów Biznesowych (przedsiębiorców).

12.1.   Klient Biznesowy może zamówić jednorazowo 9 sztuk Produktów, bez względu na to, czy zamówi jeden, czy wiele rodzajów Produktów. Produkty mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku wewnętrznego Klienta Biznesowego i Dyson nie wyraża zgody na dalszą sprzedaż Produktów przez Klienta Biznesowego.

12.2.   Dyson w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym za niedbalstwo) lub jakiejkolwiek innej wynikającej z Umowy lub pozostającej z nią w związku za:

a)   jakąkolwiek utratę korzyści, spadek sprzedaży, ograniczenie możliwości prowadzenia działalności biznesowej lub utratę przychodów;

b)   utratę lub sfałszowanie danych, informacji lub oprogramowania;

c)   utratę możliwości biznesowych;

d)   utratę przewidywanych oszczędności;

e)   utratę wartości firmy; lub

f)   wszelkie straty pośrednie lub następcze.

12.3.   Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie 12.2., całkowita odpowiedzialność Dyson wobec Klienta Biznesowego za straty poniesione na podstawie lub w związku z Umową, niezależnie czy dotyczą odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym za niedbalstwo), lub innej, nie może przekraczać wartości ceny zakupionych Produktów.

12.4.    Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, Dyson nie udziela żadnych oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań w odniesieniu do Produktów. Wszelkie oświadczenia, warunki lub gwarancje, które mogą być dorozumiane lub włączone do Regulaminu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub w inny sposób, są wykluczone w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. W szczególności, Dyson nie udziela zapewnienia, że Produkty odpowiadają celom Klienta Biznesowego.

 

13.  Odpowiedzialność Dyson w stosunku do Klientów Indywidualnych

Niniejsze zasady określone w punkcie 13 mają zastosowanie wyłącznie do Klientów Indywidualnych (konsumentów).

13.1.   W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Dyson, Dyson ponosi odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Klienta Indywidualnego, które są normalnym następstwem naruszenia przez Dyson niniejszego Regulaminu lub zaniedbania Dyson, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, których nie można było przewidzieć. Utrata lub uszkodzenie jest uznawane za normalne, jeżeli jest oczywistą konsekwencją naruszeń Dyson lub jeżeli ich wystąpienie było możliwe do przewidzenia przez Dyson lub Klienta Indywidualnego w momencie zawarcia Umowy.

13.2.   Dyson dostarcza Produkty wyłącznie do użytku domowego lub prywatnego. Klient Indywidualny zgadza się nie wykorzystywać Produktów w celach handlowych, biznesowych lub sprzedażowych, a Dyson nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści, ograniczenie możliwości prowadzenia działalności biznesowej, przerwy w działalności biznesowej lub utratę możliwości biznesowych.

 

14.  Zdarzenia Poza Kontrolą Dyson

14.1.   Dyson nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonywaniu jakichkolwiek zobowiązań Dyson wynikających z Umowy, spowodowanych Zdarzeniem Poza Kontrolą Dyson. Zdarzenie Poza Kontrolą Dyson zostało zdefiniowane w punkcie 14.2 poniżej.

14.2.   Zdarzenie Poza Kontrolą Dyson oznacza jakiekolwiek działanie lub wydarzenie wykraczające poza racjonalną kontrolę Dyson, w tym w szczególności strajki, blokady lub inne działania protestacyjne osób trzecich, niepokoje społeczne, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub groźby ataku terrorystycznego, wojna (wypowiedziana lub nie), zagrożenie wojną lub przygotowanie do wojny, pożary, eksplozje, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, osuwanie się gruntu, epidemie lub inne klęski żywiołowe lub awarie publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych lub niemożliwość korzystania z transportu lądowego lub samolotowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego.

14.3.   W przypadku wystąpienia Zdarzenia Poza Kontrolą Dyson mającego wpływ na wykonanie zobowiązań Dyson wynikających z Umowy:

  • Dyson skontaktuje się z Klientem w najszybszym możliwym czasie w celu powiadomienia go o takim zdarzeniu;
  • zobowiązania  Dyson wynikające z Umowy zostaną zawieszone, a czas realizacji zobowiązań zostanie przedłużony o czas trwania Zdarzenia Poza Kontrolą Dyson. Jeżeli Zdarzenie Poza Kontrolą Dyson wpływa na zmianę daty dostawy Produktów, ustalona zostanie nowa data dostawy po ustaniu Zdarzenia Poza Kontrolą Dyson.

 

15.  Konta Klientów

15.1.   Korzystanie z konta jest możliwe po wykonaniu przez Klienta dwóch kolejnych czynności: (1) wypełnienie formularza rejestracyjnego i (2) kliknięcie przycisku "Zarejestruj". W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych klienta: imię i nazwisko, adres e-mail i hasło.

15.2.   Prowadzenie konta jest bezpłatne i obowiązuje na czas nieokreślony. Klient ma możliwość w dowolnym momencie i bez podania przyczyny usunąć konto, przesyłając prośbę na adres e-mail help@dyson.pl lub na piśmie do: Dyson Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

Newsletter

15.3.   Korzystanie z Newslettera możliwe jest po wykonaniu przez Klienta trzech kolejnych czynności: (1) wpisanie w zakładce "Newsletter" widocznej na stronie internetowej adresu e-mail, na który ma zostać przekazana kolejna edycja Newslettera, (2) kliknięcie przycisku "Wyślij" i (3) potwierdzenie chęci subskrybowania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający, który zostanie automatycznie wysłany na podany adres e-mail. Istnieje również możliwość zapisania się do Newslettera, poprzez wybranie odpowiedniego pola wyboru podczas tworzenia konta Klienta.

15.4.   Newsletter jest prowadzony bezpłatnie i przez czas nieokreślony. Klient ma możliwość w dowolnym momencie i bez podania przyczyny zrezygnować z otrzymywania Newslettera przesyłając prośbę na adres e-mail help@dyson.pl lub na piśmie do: Dyson Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

 

16.  Komunikacja pomiędzy Dyson a Klientem

16.1.   Określenie „na piśmie/w formie pisemnej” użyte w niniejszym Regulaminie, odnosi się również do formy e-mailowej.

16.2.   Jeżeli Klient Indywidualny będzie chciał się skontaktować się z Dyson w formie pisemnej z jakiegokolwiek  powodu, może tego dokonać za pomocą wiadomości e-mail lub poprzez przedpłaconą przesyłkę listowną kierowaną na adres Dyson Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Klient Indywidualny może również kontaktować się z Dyson poprzez bezpłatną infolinię Obsługi Klienta:  800702025.

16.3.   W przypadku, gdy Dyson będzie chciał się skontaktować się z Klientem Indywidualnym lub powiadomić Klienta Indywidualnego w formie pisemnej, może tego dokonać przesyłając Klientowi Indywidualnemu wiadomość e-mail lub przedpłaconą przesyłkę poleconą na adres podany przez Klienta Indywidualnego w Zamówieniu.

16.4.   W przypadku Klienta Biznesowego:

  • Wszelkie powiadomienia lub inne formy komunikacji kierowane przez Klienta Biznesowego do Dyson lub przez Dyson do Klienta Biznesowego wynikające z Umowy lub pozostające z nią w związku winny być sporządzone na piśmie i doręczone osobiście, wysłane za pomocą przedpłaconej przesyłki poleconej, lub wiadomości e-mail.
  • Powiadomienia lub inne formy komunikacji uznaje się za doręczone: i) w przypadku ich doręczenia osobiście, w dniu ich  złożenia w siedzibie Dyson; ii) w przypadku wysłania za pomocą przedpłaconej przesyłki poleconej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, w dniu następującym po odebraniu przez Dyson przesyłki; iii) w przypadku wysłania wiadomości e-mail, w dniu następującym po jej wysłaniu iv)  niezwłocznie w przypadku kontaktu poprzez stronę internetową Dyson.
  • W celu wykazania doręczenia jakiegokolwiek powiadomienia wystarczającym będzie wykazanie w przypadku przesyłki listownej, iż dany list został zaadresowany prawidłowo, ostemplowany i pozostawiony w urzędzie pocztowym oraz w wypadku wiadomości e-mail, iż dana wiadomość e-mail została wysłana na wskazany adres.
  • Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania w stosunku do doręczeń w jakimkolwiek postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 

17.  Pozostałe istotne postanowienia Regulaminu

17.1. Klient może przenosić swoje prawa lub zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu na rzecz innej osoby jedynie za pisemną zgodą Dyson.

17.2. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Dyson. Prawa osób trzecich do wykonywania któregokolwiek z postanowień Umowy zostają wyłączone.

17.3. Stwierdzenie przez sąd lub organ właściwy nieważności lub niezgodności z prawem któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na ważności pozozostałych postanowień.

17.4. W przypadku braku skutecznego domagania się przez Dyson swoich praw lub braku wyegzekwowania swoich praw wobec Klienta lub niewykonaniu powyższych czynności w określonym terminie, nie oznacza to, że Dyson zrzekł się swoich praw wobec Klienta i nie będzie to oznaczać, że Klient nie musi wywiązywać się z tych obowiązków. Zrzeczenie się jakichkolwiek praw wobec Klienta przez Dyson może nastąpić wyłącznie  w formie pisemnej  i nie będzie oznaczać zrzeczenia sie przez Dyson jakiegokolwiek innego prawa przysługującego mu wobec Klienta nie wskazanego wprost w takim zrzeczeniu.

17.5. W przypadku Klienta Indywidualnego, niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Oznacza to że Umowa sprzedaży Produktów za pośrednictwem Strony Internetowej Dyson oraz jakikolwiek spór lub roszczenie wynikające z Umowy lub w związku z Umową będzie podlegać prawu polskiemu. Dyson i Klient zgadzają się, iż sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Dyson.

17.6. W przypadku Klienta Biznesowego, Umowa i jakikolwiek spór lub roszczenie wynikające z Umowy lub w związku z Umową lub jej przedmiotem (włączając spory pozaumowne lub roszczenia) winny być regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.

17.7. W przypadku Klienta Biznesowego, Dyson i Klient Biznesowy zgodnie nieodwołalnie uzgadniają, że sądy Anglii i Walii mają wyłączną właściwość w rozstrzyganiu jakichkolwiek sporów lub roszczeń wynikających z Umowy lub w związku z Umową (włączając spory pozaumowne lub roszczenia).

17.8. Wszelkie dokumenty załączone do niniejszego Regulaminu (również poprzez hiperłącza) stanowią całość uregulowań pomiędzy Klientem a Dyson.


18.  Procedura wnoszenia reklamacji

18.1. W przypadku, gdy jakość zakupionego Produktu okaże się być niesatysfakcjonująca, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Dyson jest odpowiedzialny za dostarczenie Produktów bez jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad Produktów sprzedanych przez Dyson, dokładamy wszelkich starań, by utrzymać poziom zaufania Klienta do Dyson.

18.2. Reklamacje mogą być wnoszone przez Klientów na piśmie na adres: Dyson Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa lub e-mailowo na adres: help@dyson.pl z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię nazwisko, nazwę, adres pocztowy, adres e-mail jeśli Klient chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem e-mail, datę zakupu Produktu, typ Produktu będącego przedmiotem reklamacji, dokładny opis wady oraz datę jej odkrycia, jak również preferowany przez Klienta sposób doręczenia informacji o rozpatrzeniu reklamacji. Do reklamacji należy załączyć dowód zakupu. Dowodem zakupu może być przykładowo: kopia rachunku, kopia faktury, historia płatności. Należy zwrócić uwagę, iż przedłożenie wskazanych wyżej dowodów zakupu jest zalecane, jednakże nie obligatoryjne. W związku z czym Klient może złożyć reklamację z wyłączeniem tych dowodów, co nie wpłynie na jej skuteczność.

18.3. Reklamacja może być również złożona przy użyciu formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu Dyson.  Formularz jest jedynie przykładem i Klient nie jest zobowiązany do jego wykorzystania.

18.4. Dyson rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż  w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. Klient zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji w sposób wskazany w złożonej przez siebie reklamacji.  

18.5. Reklamacje w zakresie newslettera lub innych usług elektronicznych włączając nieprawidłowości w obsłudze Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane bezpośrednio przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: help@dyson.pl.

18.6. Reklamacje dotyczące newslettera lub innych usług elektronicznych winny zawierać w szczególności: opis sprawy objętej reklamacją, adres e-mail podany w trakcie rejestracji konta Klienta lub podany w Zamówieniu oraz adres e-mail lub adres pocztowy, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Reklamacja zostanie rozpatrzona i Klient zostanie poinformowany o decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania przez Dyson reklamacji. Klient zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji w sposób wskazany w złożonej przez siebie reklamacji.

18.7. W przypadku, gdy reklamacja zawiera braki, Dyson poinformuje o tym Klienta na adres wskazany w reklamacji.

 

19.  Szczegóły Gwarancji

19.1. Wszystkie odkurzacze cylindryczne Dyson objęte są 5-letnią gwarancją, a wszystkie urządzenia przeznaczone do poprawy jakości powietrza, oświetlenie, suszarki Supersonic i produkty bezprzewodowe objęte są 2‑letnią gwarancją.

19.2. Wszelkie szczegóły dotyczące gwarancji Dyson znajdują się tutaj.

 

20. Zmiana Regulaminu

20.1. Dyson zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany będą dokonywane poprzez umieszczenie Regulaminu w nowym brzmieniu na Stronie Internetowej sklepu: www.dyson.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu na Stronie Internetowej sklepu. Klienci będą informowani o zmianie Regulaminu poprzez komunikat na Stronie Internetowej, który będzie widoczny co najmniej przez 14 dni od daty jego publikacji oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku Klientów, którzy udostępnili swój adres e-mail). Data wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wyraźnie wskazana w treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie będzie miała zastosowania wobec Klientów, którzy dokonali zakupu Produktu przed zmianą.