Regulamin sklepu internetowego Dyson.pl

Niniejszy regulamin wraz z dokumentami, do których się one odwołują, zawierają informacje o Dyson sp. z o.o. (Dyson) i warunkach sprzedaży (Regulamin), na podstawie których Dyson sprzedaje produkty (Produkty) wyszczególnione dla Państwa na naszej witrynie (nasza Strona Internetowa).

Niniejszy Regulamin będzie miał zastosowanie do każdej umowy z Dyson dotyczącej sprzedaży Produktów (Umowa). Prosimy Państwa o uważne przeczytanie Regulaminu i upewnienie się przed zamówieniem Produktów na naszej Stronie Internetowej, że jest on dla Państwa zrozumiały . Należy pamiętać, że zamawiając dowolny z naszych Produktów, zgadzają się Państwo na przestrzeganie niniejszego Regulaminu  i innych dokumentów, do których się on odwołuje.

Przed złożeniem zamówienia, należy potwierdzić akceptację Regulaminu. W przypadku odmowy akceptacji Regulaminu, nie będą mieli Państwo możliwości zamówienia Produktów na naszej Stronie Internetowej. Zalecamy wydrukować Regulamin lub zapisać go na Państwa komputerze, gdyż może być one dla Państwa przydatny w przyszłości.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umów pomiędzy Dyson, a Klientami Indywidualnymi („Klienci Indywidualni”) oraz klientami biznesowymi („Klienci Biznesowi”), łącznie zwanymi „Klientami”).

 1. 1. O nas
  1. 1.1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej http://www.dyson.pl należy do spółki DYSON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604275, NIP: 5252649346, REGON: 363821610.
  2. 1.2. Aby się skontaktować z Dyson, należy przejść na stronę Kontakt z nami.
  3. 1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu jest DYSON sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604275, NIP:5252649346, REGON: 363821610.
  4. 1.4. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi: Sprzedaż Produktów, korzystanie z Konta Klienta i Newsletter.

 1. 2. Nasze Produkty
 2. 2.1. Zdjęcia produktów na naszej Stronie Internetowej mają wyłącznie charakter poglądowy. Mimo tego, że dołożono wszelkich starań, aby dokładnie wyeksponować kolory, Dyson nie gwarantuje, że wyświetlenie kolorów na ekranie Państwa komputera dokładnie odzwierciedla kolor Produktów, w związku z tym Produkty mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych zdjęć.
 3. 2.2. Mimo tego, że dołożono wszelkich starań, aby podać jak najdokładniej wszystkie rozmiary, ciężary, pojemności, wymiary i pomiary Produktów, wielkości te mogą różnić się od rzeczywistych o 2%.
 4. 2.3. Opakowanie Produktów może różnić się od tego, jakie jest przedstawione na zdjęciach na naszej Stronie Internetowej.
 5. 2.4. Możliwość zamówienia Produktów widniejących na naszej Stronie Internetowej jest uzależniona od ich dostępności. W przypadku niedostępności któregokolwiek z Produktów, Klienci będą niezwłocznie poinformowani o jego braku i zamówienie nie będzie realizowane.
 6. 2.5. Informacje i cenniki zamieszczone na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

 1. 3. Korzystanie ze Strony Internetowej
 2. 3.1. Korzystanie z naszej Strony Internetowej podlega naszym Warunkom Korzystania ze Strony Internetowej i Polityce Dopuszczalnego Użytkowania Strony Internetowej. Prosimy o zapoznanie się z nimi, ponieważ zawierają istotne informacje, które mają zastosowanie do Klientów.

 1. 4. Użycie danych osobowych
 2. 4.1. Korzystamy danych osobowych Klientów zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Prosimy o zapoznanie się z nimi, ponieważ zawiera ona istotne informacje, które mają zastosowanie do Klientów.

 1. 5. Zasady dotyczące Klientów Indywidualnych

Niniejsze zasady określone w punkcie 5 mają zastosowanie jedynie do Klientów Indywidualnych (konsumentów). 

 1. 5.1. Klient Indywidualny może dokonać zakupu Produktów na naszej Stronie Internetowej w przypadku gdy ma ukończone 18 lat.
 2. 5.2. Klientom indywidualnym przysługuje ochrona prawna w przypadku zakupu Produktów, które są uszkodzone lub niezgodne z ich opisem. 

 1. 6. Zawarcie Umowy pomiędzy Dyson, a Klientem
 2. 6.1. Nasza procedura zamawiania pozwala na sprawdzenie i poprawienie wszelkich błędów przed złożeniem zamówienia.
 3. 6.2. Po złożeniu zamówienia Klienci otrzymają od nas wiadomość e-mail potwierdzającą, że zamówienie zostało otrzymane. Należy jednak pamiętać, że nie oznacza to akceptacji zamówienia Klienta. Akceptacja zamówienia przez Dyson odbywa się na warunkach opisanych w punkcie 6.3 poniżej.
 4. 6.3. Potwierdzenie akceptacji zamówienia nastąpi poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej, że Produkty zostały wysłane (Potwierdzenie Wysyłki). Umowa sprzedaży zostanie zawarta dopiero po przesłaniu Klientowi Potwierdzenia Wysyłki.
 5. 6.4. W przypadku niemożności dostarczenia Klientowi Produktu, na przykład dlatego, że ten Produkt nie jest w magazynie lub nie jest już dostępny, lub z powodu błędu w cenie w naszej Stronie Internetowej, o której mowa w punkcie 10.5 poniżej, Klient zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem e-maila i zamówienie nie będzie realizowane. W przypadku przez Klienta wcześniejszej zapłaty za Produkt, Klient otrzyma całkowity zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni.

 1. 7. Prawo Klienta Indywidualnego do Zwrotu  lub Odstąpienia od Umowy

Niniejsze zasady określone w punkcie 7 mają zastosowanie jedynie do Klientów Indywidualnych (konsumentów).

 1. 7.1. Klienci Indywidualni mają prawo do odstąpienia od Umowy w okresie wskazanym w punkcie 7.2 poniżej. Oznacza to, że we wskazanym okresie, jeżeli Klient Indywidualny zmieni zdanie lub jeżeli z jakiegokolwiek innego powodu postanowi on o odstąpieniu od Umowy, Klient Indywidualny może poinformować Dyson o odstąpieniu od Umowy. W takim przypadku Klient Indywidualny otrzyma zwrot całej ceny Produktu.
 2. 7.2. Klient Indywidualny ma prawo do odstąpienia od Umowy od momentu otrzymania Potwierdzenia Wysyłki, tj. zawarcia  Umowy pomiędzy Dyson, a Klientem Indywidualnym. W przypadku dostarczenia Produktów do Klienta Indywidualnego, Klient Indywidualny ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 35 dni od dnia otrzymania Produktów.
 3. 7.3. W celu odstąpienia od Umowy, należy skontaktować się z Dyson wysyłając e-maila na adres Help@Dyson.Pl lub pisemnie na adres: Dyson Poland sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. W celu ułatwienia odstąpienia od Umowy  Klient może użyć wzoru formularza dostępnego do ściągnięcia tutaj, lecz nie jest to obowiązkowe. Klient może zachować kopię odstąpienia od Umowy dla siebie. Odstąpienie od Umowy jest ważne z dniem przesłania e-maila lub nadania listu w placówce operatora pocztowego.
 4. 7.4. Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy, otrzyma pełny zwrot ceny zapłaconej za Produkty i wszelkie należne opłaty za ich dostawę. Zwrot kosztów będzie wypłacony Klientowi jak najwcześniej, w każdym przypadku nie później, niż:
 1. a w terminie 14 dni od dnia przesłania powiadomienia o odstąpieniu od Umowy, lub
 2. b jeżeli nie dostarczono Produktów, w terminie 14 dni powiadomienia Dyson przez Klienta Indywidualnego o odstąpieniu od Umowy.
 1. 7.5. Zwrot sprzętu

       Nasz dział obsługi klienta zapewni odbiór sprzętu- bezpłatnie.

Zwrot narzędzi i akcesoriów

Klient zobowiązany jest do zwrotu na swój koszt w ciągu 14 dni kalendarzowych od przesłania informacji o odstąpieniu od Umowy, za potwierdzeniem nadania na Państwa potrzeby. W przypadku zapakowania Produktów w nieodpowiedni sposób, mogący doprowadzić do ich uszkodzenia w transporcie lub braku odpowiedniej dbałości o Produkty ich zwrot może nie być zaakceptowany przez Dyson. W przypadku otrzymania Produktów w stanie nieuszkodzonym, Dyson zwróci pełną cenę zakupu na kartę płatniczą lub metodą, którą pierwotnie użyto do zakupu Produktów. Narzędzie i akcesoria powinny zostać zwrócone na adres: Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

 1. 7.6. Szczegółowe informacje dotyczące prawa do odstąpienia od Umowy oraz wyjaśnienie, jak to zrobić zawarte są w Potwierdzeniu Wysyłki.

 1. 8. Wysyłka
 2. 8.1. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane w terminie (w określonym przedziale czasowym, jeżeli ma zastosowanie) określonym w Potwierdzeniu Wysyłki, chyba że zaistnieje Zdarzenie Poza Kontrolą Dyson. Jeśli Dyson nie będzie mógł dotrzymać określonej daty dostawy ze względu na takie zdarzenie, skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia nowej przewidywanej daty dostarczenia zamówienia.
 3. 8.2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną po dostarczeniu Produktów na adres podany przez Klienta.
 4. 8.3. Od momentu zrealizowania dostawy odpowiedzialność za Produkty spoczywać będzie na Kliencie.
 5. 8.4. Własność Produktów przechodzi na Klienta w momencie otrzymania przez Dyson pełnej płatności za Produkty, łącznie ze wszystkimi kosztami dostawy.
 6. 8.5. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zamówienia, należy skontaktować się z Help@Dyson.Pl.
 7. 8.6. Dyson przyjmuje zamówienia jedynie na adresy dostawy znajdujące się w Polsce.

 1. 9. Koszty Dostawy
 2. 9.1. Dostawa zamówionych jednorazowo Produktów, których całkowita cena przekracza kwotę 300 złotych jest darmowa.
 3. 9.2. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy produktów, których łączna cena jest mniejsza lub równa 300 złotym znajduje się  tutaj.

 1. 10. Cena
 2. 10.1. Ceny produktów będą każdorazowo określane na naszej Stronie internetowej. Dyson dołoży wszelkich starań, aby ceny Produktów były poprawne w momencie ich publikacji. W przypadku stwierdzenia przez Klienta błędu w cenie zamówionych Produktów, należy przeczytać punkt 10.5 poniżej w celu zapoznania się  z procedurą określającą takie sytuacje.
 3. 10.2. Ceny Produktów mogą ulegać zmianom, lecz zmiany te nie odnoszą się do zamówienia Klienta złożonego przed zmianą ceny, co do którego zostało już przesłane Klientowi Potwierdzenie Wysyłki.
 4. 10.3. Cena Produktu zawiera podatek VAT według stawki obowiązującej w Polsce, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.
 5. 10.4. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostawę. Szczegółowe informacje dotyczące tych opłat znajdują się tutaj.
 6. 10.5. Nasza Strona Internetowa zawiera wiele Produktów. Istnieje możliwość, że mimo starań Dyson, niektóre z Produktów na naszej Stronie Internetowej mogą być nieprawidłowo wycenione. Jeżeli Dyson okryje błąd w cenie Produktów, Klient zostanie poinformowany o tym błędzie i będzie miał możliwość kontynuowania zakupu Produktu w odpowiedniej cenie lub odstąpienia od Umowy. W takim przypadku zamówienie nie będzie przetwarzane, dopóki Klient nie poinformuje Dyson o kontynuowaniu, bądź odstąpieniu od Umowy.  W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem za pomocą danych kontaktowych podanych podczas procesu zamówienia, zamówienie będzie traktowane jako anulowane i Klient zostanie o tym powiadomiony na piśmie (jeśli możliwe). Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy błąd w cenie jest oczywisty i niewątpliwy i może być racjonalnie uznany przez Klienta jako cena nieprawidłowa, Dyson nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi Produktów po niewłaściwej (niższej) cenie.

 1. 11. Płatność i przedsprzedaż
 2. 11.1. Płatność może być dokonana za pomocą jednej z następujących metod płatności w systemach: Mastercard, Visa, Maestro, Paypal. Płatności za Produkty i wszystkie inne opłaty są dokonywane z góry.
 3. 11.2. Jeżeli Klient złoży zamówienie na Produkt w ramach przedsprzedaży, zamówienie na Produkt, którego nie ma obecnie w magazynie lub z wyprzedzeniem zarezerwuje termin dostawy, Dyson i jej partnerzy płatniczy zautoryzują lub zarezerwują opłatę na karcie płatniczej w dowolnej wysokości do pełnej wartości Produktuw dowolnym czasie pomiędzy złożeniem zamówienia, a dostawą  Produktu. Jeśli autoryzacja wygasła lub z jakiejkolwiek przyczyny nie powiodła się, Dyson zastrzega sobie prawo ponownej autoryzacji do pełnej kwoty, przed lub po wysyłce Produktu. W takim przypadku Klient zostanie o tym powiadomimy za pomocą adresu e-mail podanego podczas zamawiania. Jeżeli Dyson nie otrzyma autoryzacji od wystawcy karty płatniczej, skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innej metody płatności. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której cena Produktu wzrośnie po dacie pierwszego zamówienia, Dyson skontaktuje się z właścicielem karty na 7 dni przed ponowną autoryzacją karty.

 1. 12. Odpowiedzialność Dyson w stosunku do Klientów Biznesowych.

Niniejsze zasady określone w punkcie 12 mają zastosowanie jedynie do Klientów Biznesowych (przedsiębiorców).

 1. 12.1. Klient Biznesowy może zamówić tylko 9 sztuk Produktów na raz, bez względu na to, czy zamówi jeden, czy wiele rodzajów Produktów. Produkty służyć mogą wyłącznie do użytku wewnętrznego Klienta Biznesowego i Dyson nie wyraża zgody na dalszą sprzedaż Produktów przez Klienta Biznesowego.
 2. 12.2. Dyson w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym za niedbalstwo) lub jakiejkolwiek innej wynikający z Umowy lub pozostający z nią z związku za:
 1. a jakąkolwiek utratę korzyści, zmniejszenie sprzedaży, ograniczenia możliwości prowadzenia działalności biznesowej lub utratę przychodów;
 2. b utratę lub sfałszowanie danych, informacji lub oprogramowania;
 3. c utratę możliwości biznesowych;
 4. d utratę przewidywanych oszczędności;
 5. e utratę wartości firmy; lub
 6. f wszelkie straty pośrednie lub następcze.
 1. 12.3. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie 12.2 całkowita odpowiedzialność Dyson wobec Klienta Biznesowego za straty poniesione na podstawie lub w związku z Umową, niezależnie czy dotyczą odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym za niedbalstwo), lub innej, nie może przekraczać wartości ceny zakupionych Produktów.
 2. 12.4. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, Dyson nie udziela żadnych oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań dotyczących Produktów. Wszelkie oświadczenia, warunki lub gwarancje, które mogą być dorozumiane lub włączone do Regulaminu przez prawo lub w inny sposób, są wykluczone w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. W szczególności Dyson nie jest odpowiedzialny za zapewnienie, że Produkty są odpowiednie dla celów Klienta Biznesowego.

 1. 13. Odpowiedzialność Dyson w stosunku do Klientów Indywidualnych.

Niniejsze zasady określone w punkcie 13 mają zastosowanie jedynie do Klientów Indywidualnych (konsumentów).

 1. 13.1. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Dyson, Dyson ponosi odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Klienta Indywidualnego, które są normalnym następstwem naruszenia przez Dyson niniejszego Regulaminu lub zaniedbania Dyson, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, których nie można było przewidzieć. Utrata lub uszkodzenie jest uznawane za normalne, jeżeli jest oczywistą konsekwencją naruszeń Dyson lub jeżeli było możliwe do przewidzenia przez Dyson lub Klienta Indywidualnego w momencie zawarcia Umowy.
 2. 13.2. Dyson dostarcza Produkty wyłącznie do użytku domowego lub prywatnego. Klient Indywidualny zgadza się nie używać Produktu w celach handlowych, biznesowych lub sprzedaży, a Dyson nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści, ograniczenia możliwości prowadzenia działalności biznesowej, przerwy w działalności biznesową lub utratę możliwości biznesowych.

 1. 14. Zdarzenia Poza Kontrolą Dyson
 2. 14.1. Dyson nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonywaniu jakichkolwiek zobowiązań Dyson wynikających z Umowy, spowodowane Zdarzeniem Poza Kontrolą Dyson. Zdarzenie Poza Kontrolą Dyson zostało zdefiniowane w punkcie 14.2 poniżej.
 3. 14.2. Zdarzenie Poza Kontrolą Dyson oznacza jakiekolwiek działanie lub wydarzenie wykraczające poza racjonalną kontrolę Dyson, w tym w szczególności strajki, blokady lub inne działania protestacyjne osób trzecich, niepokoje społeczne, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub groźby ataku terrorystycznego, wojna (zadeklarowana lub nie), zagrożenie wojną lub przygotowanie do wojny, pożary, eksplozje, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, osuwanie się gruntu, epidemie lub inne klęski żywiołowe lub awarie publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych lub niemożliwość korzystania z transportu lądowego lub samolotowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego.
 4. 14.3. W przypadku wystąpienia Zdarzenia Poza Kontrolą Dyson mającego wpływ na wykonanie zobowiązań Dyson wynikających z Umowy:
  1. a Dyson skontaktuje się z Klientem najszybciej, jak to możliwe, w celu powiadomienia go o takim zdarzeniu; 
  2. b zobowiązania  Dyson wynikające z Umowy zostaną zawieszone, a czas realizacji zobowiązań zostanie przedłużony o czas trwania Zdarzenia Poza Kontrolą Dyson. Jeżeli Zdarzenie Poza Kontrolą Dyson wpływa na zmianę daty dostawy Produktów, ustalona zostanie nowa data dostawy po tym, jak Zdarzenie Poza Kontrolą Dyson ustanie.

 1. 15. Konta Klientów
 2. 15.1. Korzystanie z konta jest możliwe po wykonaniu przez Klienta dwóch kolejnych czynności: (1) wypełnienie formularza rejestracyjnego i (2) kliknięcie przycisku "Zarejestruj". W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych klienta: imię i nazwisko, adres e-mail i hasło.
 3. 15.2. Konto jest prowadzone bezpłatnie i przez nieokreślony czas. Klient ma możliwość w dowolnym momencie i bez przyczyny usunąć konto, przesyłając prośbę na adres e-mailowy do Help@Dyson.pl lub na piśmie do: Dyson sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

 1. 16. Newsletter
 2. 16.1. Korzystanie z Newslettera możliwe jest po wykonaniu przez Klienta trzech kolejnych czynności: (1) wpisanie w zakładce "Newsletter" widocznej na stronie internetowej adresu e-mail, na który ma zostać przekazana kolejna edycja Newslettera, (2) kliknięcie przycisku "wyślij" i (3) potwierdzenie, chęci subskrybowania Newslettera ,poprzez kliknięcie w link potwierdzający, który zostanie automatycznie wysłany na podany adres e-mail. Istnieje również możliwość zapisania się do Newslettera, poprzez wybranie odpowiedniego pola wyboru podczas tworzenia konta Klienta.
 3. 16.2. Newsletter jest prowadzony bezpłatnie i przez nieokreślony czas. Klient ma możliwość w dowolnym momencie i bez przyczyny zrezygnować z otrzymywania Newslettera, przesyłając prośbę na adres e-mailowy do Help@Dyson.pl lub na piśmie do: Dyson sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

 1. 17. Komunikacja pomiędzy Dyson, a Klientem
 2. 17.1. Określenie „na piśmie” użyte w niniejszym Regulaminie, odnosi się również do formy e-mailowej.
 3. 17.2. Jeżeli Klient Indywidualny chce skontaktować się z Dyson w formie pisemnej z jakiegokolwiek  powodu, może skontaktować się z Dyson e-mailowo lub poprzez przedpłaconą przesyłkę listowną kierowaną na adres Dyson Poland sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Klient Indywidualny może również kontaktować się z Dyson poprzez bezpłatną infolinię Obsługi Klienta:  800702025.
 4. 17.3. W przypadku, gdy Dyson chciałby skontaktować się z Klientem Indywidualnym lub powiadomić Klienta Indywidualnego w formie pisemnej, Dyson dokona tego w drodze e-mailowej lub poprzez przedpłaconą przesyłkę listowną na adres podany przez Klienta Indywidualnego w zamówieniu.
 5. 17.4. W przypadku Klienta Biznesowego
 1. 1. Wszelkie powiadomienia lub inne formy komunikacji kierowane przez Klienta Biznesowego do Dyson lub przez Dyson do Klienta Biznesowego wynikające z Umowy lub pozostające z nią z związku winny być sporządzone na piśmie i doręczone osobiście, wysłane za pomocą przedpłaconej przesyłki listownej, e-mailowo lub przez zamieszczenie na stronie internetowej Dyson.
 2. 2. Powiadomienia lub inne formy komunikacji uznaje się za doręczone: w przypadku doręczenia osobiście, gdy zostały złożone w siedzibie Dyson; w przypadku wysłania za pomocą przedpłaconej przesyłki listownej pierwszej klasy o 9:00 drugiego dnia roboczego od dnia nadania; w przypadku wysłania e-mailowo, jeden dzień roboczy od dnia wysłania; lub w przypadku opublikowania przez stronę internetową Dyson, bezzwłocznie.
 3. 3. W celu wykazania doręczenia jakiegokolwiek powiadomienia wystarczającym będzie wykazanie w przypadku przesyłki listownej, iż dany list został zaadresowany prawidłowo, ostemplowany i pozostawiony w urzędzie pocztowym oraz w wypadku wiadomości e-mail , iż dana wiadomość e-mail została wysłana na wskazany adres.
 4. 4. Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania w stosunku do doręczeń w postępowaniach w jakimkolwiek postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 1. 18. Pozostałe istotne postanowienia Regulaminu
 2. 18.1. Klient może przenosić swoje prawa lub zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu na rzecz innej osoby jedynie za pisemna zgodą Dyson.
 3. 18.2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Klientem, a Dyson. Żadnej innej osobie nie przysługują prawa do wykonywania któregokolwiek z postanowień Umowy.
 4. 18.3. W wypadku, gdy sąd lub organ właściwy stwierdzi, że jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą w pełni obowiązywać.
 5. 18.4. W przypadku, gdy Dyson nie będzie mógł skutecznie domagać się swoich praw lub nie wyegzekwuje swoich praw wobec Klienta lub w ten sposób powstaną opóźnienia, nie oznacza to, że Dyson zrzekł się swoich praw wobec Klienta i nie będzie to oznaczać, że Klient nie musi wywiązywać się z tych obowiązków. Jeżeli Dyson zrzeknie się jakiegokolwiek prawa przysługującego mu wobec Klienta, Dyson dokona tego wyłącznie na piśmie i nie będzie to oznaczało, iż Dyson zrzeka się jakiegokolwiek innego prawa przysługującego mu wobec Klienta.
 6. 18.5. W przypadku Klienta Indywidualnego, niniejszy Regulamin  podlega prawu poslkiemu. Oznacza to, Umowę sprzedaży Produktów za pośrednictwem strony internetowej Dyson oraz jakikolwiek spór lub roszczenie wynikające z tego lub w związku z tym będzie podlegać prawu polskiemu. Dyson i Klient zgadzają się, iż sąd właściwy dla siedziby Dyson sp. z o.o. będzie sądem właściwym.
 7. 18.6. W przypadku Klienta Biznesowego, Umowa i jakikolwiek spór lub roszczenie wynikające z Umowy lub w związku z Umową lub jej przedmiotem (włączając spory pozaumowne lub roszczenia) winny być regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.
 8. 18.7. W przypadku Klienta Biznesowego, Dyson i Klient Biznesowy zgodnie nieodwołalnie uzgadniają, że sądy Anglii i Walii mają wyłączną właściwość w rozstrzyganiu jakichkolwiek sporów lub roszczeń wynikających z Umowy lub w związku z Umową (włączając spory pozaumowne lub roszczenia).
 9. 18.8. Wszelkie dokumenty załączone do niniejszego Regulaminu (również poprzez hiperłącza) stanowią całość uregulowań pomiędzy Klientem a Dyson.
 10. 19. Procedura wnoszenia reklamacji
 11. 19.1. W przypadku, gdy jakość zakupionego Produktu okaże się być niesatysfakcjonująca Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Dyson jest odpowiedzialny za dostarczenie Produktów bez jakichkolwiek fizycznych lub prawnych wad. Dyson w razie jakichkolwiek wad Produktów, które zostały sprzedane przez Dyson, dołożyć wszelkich starań, by utrzymać poziom zaufania Klienta do Dyson.
 12. 19.2. Reklamacje mogą być wnoszone przez Klientów na piśmie na adres: Dyson sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II22, 00-133 Warszawa lub e-mailowo na adres: Help@Dyson.pl z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię nazwisko, nazwę, adres pocztowy, adres e-mail jeśli Klient chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem e-mail, datę zakupu Produktu, typ Produktu będącego przedmiotem reklamacji, dokładny opis wady oraz datę jej dostrzeżenia, żądanie klienta, jak również preferowane przez Klienta sposób doręczenia informacji o rozpatrzeniu reklamacji. Wraz ze złożeniem reklamacji wskazane jest przedłożenie dowodu zakupu. Dowodem zakupu może być przykładowo: kopia rachunku, kopia faktury, historia płatności lub jakikolwiek inny dowód. Należy zwrócić uwagę, iż podanie wskazanych wyżej danych jest zalecane, jednakże nie obligatoryjne. W związku z czym Klient może złożyć reklamację z wyłączeniem tych danych, co nie wpłynie na jej skuteczność.
 13. 19.3. Reklamacja może być również złożona przy użyciu formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu Dyson.  Formularz jest jedynie przykładem,  Klient nie musi go użyć i może go użyć jedynie jako wskazówki. 
 14. 19.4. Dyson rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż  w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. Klient zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji w sposób wskazany w złożonej przez siebie reklamacji.  
 15. 19.5. Reklamacje w zakresie newslettera lub innych usług elektronicznych włączając nieprawidłowości w obsłudze sklepu internetowego mogą być zgłaszane bezpośrednio e-mailowo na adres: help@dyson.pl.
 16. 19.6. Reklamacje dotyczące newslettera lub innych usług elektronicznych winny zawierać w szczególności: opis sprawy objętej reklamacją, adres e-mail podany w trakcie rejestracji konta Klienta lub podany w zamówieniu oraz adres e-mail lub adres pocztowy, na który Klient ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Reklamacja będzie rozpatrzona i odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 14 dni od otrzymania przez Dyson reklamacji. Klient zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji w sposób wskazany w złożonej przez siebie reklamacji.
 17. 19.7. W przypadku, gdy reklamacja zawiera braki, Dyson poinformuje o tym Klienta na adres wskazany w reklamacji.

 1. 20. Szczegóły Gwarancji
 2. 20.1. Wszystkie pełnowymiarowe urządzenia Dyson objęte są 5 letnią gwarancją oraz wszystkie kontrolujące środowisko, oświetlenie, Supersonic i bezprzewodowe produkty objęte są 2 letnią gwarancją.
 3. 20.2. Wszelkie szczegóły dotyczących gwarancji Dyson, znajdują się tutaj.

 1. 21. Zmiana Regulaminu
 1. 21.1. Dyson zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany będą dokonywane poprzez umieszczenie Regulaminu w nowym brzmieniu na stronie internetowej sklepu: www.dyson.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu na stronie internetowej sklepu. Klienci będą informowani o zmianie Regulaminu poprzez komunikat na stronie internetowej, który będzie widoczny co najmniej przez 14 dni oraz poprzez wiadomość e-mailową (w przypadku Klientów, którzy udostępnili swój adres e-mail). Data wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wyraźnie wskazana w treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie będzie miała zastosowania wobec Klientów, którzy dokonali zakupu Produktu przed zmianą.